Hjulinställning

Hjulinställningcanstockphoto38042036

En hjulinställning är en mycket exakt mätning och justering av hjulvinklarna på din bil. Man gör en inställning först och främst för att undvika snabbslitage på däcken men också för att få en mer trafiksäker bil. Vid en korrekt utförd hjulinställning kommer dina däck att få en betydligt längre livslängd, din bil kommer att kännas mer lätthanterlig men framförallt kommer dina bränslekostnader att sjunka vilket har en positiv inverkan på miljön.

Varför ska man göra en hjulinställning?
Drar din bil lite åt höger eller vänster? Är däcken ojämnt slitna? Har du råkat köra emot något? Då är det dags att lämna in din bil för framvagnsinställning eftersom det påverkar bilens körförmåga negativt.

En hjulinställning kräver en utbildad mekaniker med tillgång till den avancerade utrustning moderna bilar behöver och de korrekta mätvärdena för din bilmodell.

Fördelar med att göra en hjulinställning:
Om hjulen inte har rätt vinkel mot vägen riskerar du att få sämre väggrepp.
Med felaktig vinkel på hjulen kan inte däckens mönster transportera bort vatten optimalt och risken för vattenplaning ökar.
En korrekt hjulinställning minskar slitaget på dina däck och ökar körkomforten.
Eftersom rullmotståndet minskar får du även bättre bränsleekonomi.
Dessutom förbättras bilens respons på din styrning och du blir en säkrare förare.

En kontroll av hjulinställningen rekommenderas varje gång som man gjort ett större arbete med hjulupphängningen, eller minst en gång om året.

Hjulinställningen bör kontrolleras om:

  • Du upplever att din bil drar åt något håll eller känns instabil
  • Du kört på någonting, t.ex. en refug eller trottoarkant
  • Ratten inte återgår till sitt ursprungsläge efter att du svängt
  • Ratten inte är rak när du kör rakt fram
  • Däcken slits ojämnt eller ovanligt mycket

När behöver framvagnen justeras?
Ibland kan man känna att bilen drar åt något håll, det är en indikation på att något behöver justeras. Likaså om ratten inte står rakt när du kör rakt fram eller om du ser att däckens slitage är ojämnt. Kanske har du kört ner i en grop eller kört in i en trottoarkant och känner efteråt att styrningen inte känns som den brukar. Då kan det vara läge att få fram – eller bakvagnen justerad hos en verkstad.

Om man gör en framvagnsinställning så håller däcken längre och slitaget på leder och bussningar minskar vid regelbunden kontroll och som ett plus i kanten minskar du din bränsleförbrukning om allt är väl balanserat och justerat.

Hur ofta behöver man göra hjulinställningar?
1 gång/år eller var 1500 mil brukar man säga att hjulinställningarna bör ses över. I övrigt bör man göra in inställning om man har kört på något, kört över en vägbula i för hög hastighet eller dunkat i en grop på vägen. Därtill bör man givetvis kontrollera fram – och bakvagnsinställningarna om man känner att något är konstigt med styrningen, väghållningen eller ratten.

Tänk på att säkerheten alltid är A och O. Felaktiga hjulinställningar påverkar såväl körbarheten som grundläggande funktioner hos bilen och det kan vara direkt farligt att bara låta saken bero. Låt därför en professionell verkstad se över hjulinställningarna med jämna mellanrum alternativt om du har kört på en trottoar eller liknande.

Boka din tid HÄR