Att hyra bil

VAD GÄLLER?

 

SOM DIN EGEN BIL

Som hyresman har du ansvaret över bilen. Använd bilen som din egen, men med några få undantag.

Bilen får inte lånas ut annat än till familjemedlem. Om någon annan skall köra bilen måste du först få detta godkänt av biluthyraren, men kom ihåg att det är alltid du som har ansvaret för bilen.

Bilen får inte föras ut ur Sverige utan tillstånd från uthyraren. Kontakta oss så ordnar vi det, ett skriftligt tillstånd behövs från oss.

Du har ansvaret att bilen bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hela hyrestiden och måste alltid göra vad du kan för att begränsa skada på bilen. Vid ev. skada skall skadeanmälan göras till uthyraren.

DITT ANSVAR

Du är skyldig att betala böter, skadestånd etc, som kan drabba uthyraren p g a att du kört vårdslöst, för fort, felparkerat o.s.v.

För parkeringsanmärkningar som du inte betalar, utan uthyraren tvingas göra detta åt dig, debiteras du 150 kronor inkl. moms för varje förseelse utöver beloppet för parkeringsanmärkningen

VANLIG UTRUSTNING I BILEN

Navigation och Carplay är några hjälpmedel som finns för att göra din resa enklare.
För den kallare perioden fnns snöborste och motorvärmarkabel i bagaget på din bil. Isskrapor finner du i dörrfickorna.

När mörkret faller på och du behöver extra bra ljus efter vägen så startar dessa när helljuset slås på, men vid snöoväder kan extraljuset störa och kan då stängas av från helljuset genom en av/på-knapp som du finner framför förarens vänstra knä.

Skulle olyckan vara framme finner du en reflexväst samt skadeanmälansblankett i handskfacket och varningstriangel samt även en förstahjälpen-väska i bagaget.

VID ÅTERLÄMNING

Tänk på att följande gäller om inte annat är
överenskommet med uthyraren.

  • Fordonet återlämnas med full tank. Vid missad tankning debiterar vi dig för utförd tankning samt en administrativ avgift.
  • Fordonet återlämnas till Hyrbilen Storuman. Om bilen lämnas på annan plats än överenskommen kan extra hyra samt kostnad för hämtning debiteras dig som hyresman.
  • Ni som hyresman ansvarar för att meddela återlämnandet av bilen till oss.
  • Du kan alltid lämna tillbaka din hyrbil tidigare än avtalat.

 


 

ÖVRIGA REGLER

Du får inte medhava pälsdjur utan tillstånd från uthyraren.

Du får inte köra ut fordonet ur Sverige utan tillstånd från uthyraren.

Du får inte använda fordonet för övningskörning utan tillstånd från uthyraren.

Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverksamhet med fordonet, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon och inte vara med med i motortävling.

Om fordonet är vanvårdad och mer nedsmutsad än den blir vid normal användning, kan uthyraren ta betalt av dig för rengöring och städning.

Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.

Ditt ansvar mot biluthyraren
Du har ansvaret för om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden.

Uthyraren har också rätt att häva avtalet om du vansköter fordonet eller kör den så vårdslöst att den riskerar minska onormalt i värde.

Om du måste anlita försäkringen
Din hyrbil är helförsäkrad.

Din hyrbil har inte någon försäkring som täcker stöld av extremt dyrbar last. Rådgör med uthyraren innan du transporterar t.ex. värdefull konst, juveler och dylikt.

Om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden eller om du måste anlita fordonets bärgnings- eller räddningsförsäkring är du ersättningsskyldig med de belopp som finns under punkt åtta på baksidan av hyresavatalet. Om du tecknat en s.k. självriskreducering reduceras din självrisk till ett minimibelopp (se avtalet) för varje skademoment . Självriskreduceringen gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. Du måste alltid fullfölja nödvändiga skadeanmälningsrutiner för att självriskreduceringen skall gälla. Särskild ungdomssjälvrisk på 1.500 kronor gäller om föraren är under 24 år och är vållande till trafikskada.

Om fordonet blir stulen, skadas eller går sönder!
Du måste alltid meddela biluthyraren om något händer med fordonet.

I försäkringsfall måste du omedelbart göra skadeanmälan till biluthyraren.

Vid stöld är det du som skall polisanmäla detta på den ort fordonet blev stulen och skicka en kopia av anmälan till uthyraren.

Du är välkommen att fråga oss om det är något du undrar över.

0951-10600, info@hyrbilenstoruman.se